Ukrainian English Russian

Викладачі факультету економіки і менеджменту СНАУ пройшли стажування Erasmus+ KA-2 TOPAS

У термін з 13 по 26 лютого викладачі Сумського національного аграрного університету – доцент кафедри економічного контролю та аудиту О.В. Пасько та доцент кафедри економіки І.І. Коблянська проходили стажування у рамках проекту Erasmus+ KA-2 TOPAS (585603-EPP-1-2017-1-DE-EPPKA2-CBHE-JP).
Протягом майже двох тижнів представники всіх університетів партнерів TOPAS (по 2 особи з 6 університетів-партнерів) брали участь у тренінгу на тему «Збір та менеджмент виробничих даних підприємств та розробка відповідного масового відкритого онлайн курсу (МООС)». Навчання охоплювало декілька напрямків: 1) збір даних; 2) розробка MOOC з виробничої економіки; 3) управління базами даних.
Однією з цілей TOPAS є збір виробничих даних під час стажування для використання у подальшій дослідницькій та освітній діяльності, а також удосконалення аграрної політики. Точна та об’єктивна інформація про сільськогосподарські операції та процеси є запорукою формування гнучкої та адекватної політики, що відповідає цілям фермерів та суспільства в цілому. У ході семінару було розкрито роль інформаційних баз даних із вільним доступом, зокрема, KTBL (особливо такі інструменти, як MaCost - https://daten.ktbl.de/makost/#search, Der Feldarbeitsrechner - https://daten.ktbl.de/feldarbeit/home.html та Verfahrensrechner Pflanze https://daten.ktbl.de/vrpflanze/home.action) у плануванні сільськогосподарського виробництва. Учасники мали змогу закріпити отримані теоретичні знання щодо технології збирання даних на практиці під час учбового візиту на ферму;
MOOC з виробничої економіки. Консорціум проекту TOPAS виступив із амбітною ідеєю випустити щонайменше чотири MOOC, пов'язані з темою проекту до кінця терміну дії проекту (2020 рік). Епізоди першого майбутнього MOOC з виробничої економіки були змістовно переглянуті і записані під час семінару.
Управління базами даних. Вивчено питання управління базами даних, зокрема, такі складові цього процесу як створення бази даних, кодування та документування бази даних, структура записів, рішення щодо формату баз даних і місця зберігання, рішення про розподіл обов’язків та відповідальності, план комунікації, методологічні аспекти обробки відсутніх і екстремальних значень.
Крім того, було обговорено питання планування та реалізації майбутніх івентів TOPAS, зокрема, участі у конференції Tropentag 2019 в університетах Касселя і Геттінгена (Німеччина). Tropentag є найбільшою європейською подією в сільському господарстві в тропіках і субтропіках, де також розглядаються й питання розвитку сільського господарства в країнах, що розвиваються, що і становить предмет зацікавленості TOPAS.






Популярные краски для мастики и как их наносить
Посмотреть классные триллеры лучшие всех времен и народов

Термін навчання: підготовка фахівців за напрямом освітньо-кваліфікаційного рівня бакалавра – 4 роки, підготовка фахівців за напрямом освітньо-кваліфікаційного рівня магістра – 1,5 року.

#fc3424 #5835a1 #1975f2 #2fc86b #fsmac9 #eef8239 #241013141550