Ukrainian English Russian

На факультеті ЕіМ відбувся семінар

13 лютого на факультеті економіки і менеджменту було проведено потужний семінар «Інноваційні технології в освітньому процесі», який зібрав професорсько-викладацький склад факультету.
Інформатизація та комп'ютеризація освіти дозволяє по-новому поглянути на навчальний процес і його організацію в аграрних ВНЗ, а самі традиційні форми та методи навчання в умовах інформатизації освіти потребують постійного переосмислення. Саме це і було основною причиною проведення семінару. Спікерами семінару виступили викладачі факультету.
Під час семінару Світлана Лукаш презентувала досвід використання інноваційних методів навчання в Коледжі Університету Ріттл (Великобританія), Університеті прикладних наук Вайєнштефан-Тріздорф (Німеччина). Ознайомитись з досвідом стало можливим завдяки участі СНАУ в міжнародному проекті «Від теоретично-орієнтованого до практичного навчання у аграрній сфері/TOPAS», який об’єднує 10 університетів - представників України, Німеччини, Великобританії, Польщі, Румунії, Вірменії та Узбекистану. Був проведений майстер-клас з використання інструментів по залученню викладачами студентів до активної роботи, зокрема, використання MOOCs (Massive Open Online Course), Socrative, Kahoot!, Quizziz, Triventy, Padlet, Сase-study, Flipped Classroom, PBL та TBL методів.
Надія Пилипенко поділилась набутим досвідом під час проходження курсів підвищення кваліфікації за професійною програмою «Професійний розвиток викладача закладу вищої освіти» за вибірковою компонентою «ІКТ в освіті» на базі Національного університету «Львівська політехніка» (Навчально-наукова лабораторія інноваційних педагогічних технологій). Доповідач презентувала сучасні інтернет-сервіси для проведення освітнього квесту, нові сервіси web 2.0, зокрема, ментальні карти, скрайбінг, QR коди, хмари слів, інфографіку та ін.
Олександр Вьюненко, який у жовтні 2018 року приймав участь у V міжнародній конференції «Цифрова освіта в природничих університетах» на базі НУБіП, провів майстер-клас з інноваційних ІТ-технологій для візуалізації даних в освітньому процесі, зокрема, використання е-середовища у освітньому процесі, проектування та використання е-навчальних ресурсів і сервісів, технологій е-навчання.


Популярные краски для мастики и как их наносить
Посмотреть классные триллеры лучшие всех времен и народов

Термін навчання: підготовка фахівців за напрямом освітньо-кваліфікаційного рівня бакалавра – 4 роки, підготовка фахівців за напрямом освітньо-кваліфікаційного рівня магістра – 1,5 року.

#fc3424 #5835a1 #1975f2 #2fc86b #fsmac9 #eef8239 #241013141550