Ukrainian English Russian

На факультеті економіки і менеджменту успішно пройшла акредитацію освітньо-професійна програма 075 «Маркетинг» за другим (магістерським) рівнем вищої освіти.

Відповідно до наказу Міністерства освіти і науки України за №2301-Л від 28 листопада 2018 року в університеті впродовж 12-14 грудня працювала експертна комісія з метою проведення перевірки відповідності державним акредитаційним вимогам стану кадрового, навчально-методичного, матеріального та організаційного забезпечення підготовки магістрів зі спеціальності «Маркетинг». До складу комісії залучені відомі в Україні науковці:
Виноградова Олена Володимирівна - завідувач кафедри маркетингу Державного університету телекомунікацій, доктор економічних наук, професор, голова комісії;
Писаренко Володимир Вікторович – завідувач кафедри маркетингу Полтавської державної аграрної академії, доктор економічних наук, професор;
Члени експертної комісії провели зустріч з проректором з науково-педагогічної та навчальної роботи Сумського національного аграрного університету кандидатом економічних наук, професором Жмайловим Валерієм Миколайовичем та деканом факультету економіки і менеджменту кандидатом економічних наук, професором Строченко Наталією Іванівною.
 
Популярные краски для мастики и как их наносить
Посмотреть классные триллеры лучшие всех времен и народов

Термін навчання: підготовка фахівців за напрямом освітньо-кваліфікаційного рівня бакалавра – 4 роки, підготовка фахівців за напрямом освітньо-кваліфікаційного рівня магістра – 1,5 року.

#fc3424 #5835a1 #1975f2 #2fc86b #fsmac9 #eef8239 #241013141550