Ukrainian English Russian

УСПІШНЕ ПРОХОДЖЕННЯ АКРЕДИТАЦІЙНОЇ ЕКСПЕРТИЗИ ЗА СПЕЦІАЛЬНІСТЮ 076 “ПІДПРИЄМНИЦТВО, ТОРГІВЛЯ ТА БІРЖОВА ДІЯЛЬНІСТЬ”

В Сумському НАУ з 12 грудня 2018 р. по 14 грудня 2018 р. працювала експертна комісія Міністерства освіти і науки України з метою проведення акредитаційної експертизи щодо здійснення підготовки фахівців за освітньо-професійною програмою Підприємництво, торгівля та біржова діяльність зі спеціальності 076 Підприємництво, торгівля та біржова діяльність за другим (магістерським) рівнем.
Впродовж трьох днів голова комісії, доктор економічних наук, професор Резнік Надія Петрівна, завідувач кафедри біржової діяльності і торгівлі Національного університету біоресурсів і природокористування України та член комісії, доктор економічних наук, професор Фролова Лариса Володимирівна, завідувач кафедри підприємництва і торгівлі Одеського національного політехнічного університету, розглядали подані до МОН України матеріали, проводили безпосередньо в університеті перевірку на предмет підтвердження достовірності поданої інформації щодо акредитації освітньо-професійної програми; відповідності показників діяльності університету установленим законодавством Ліцензійним вимогам щодо кадрового, матеріально-технічного, навчально-методичного, інформаційного забезпечення; відповідності встановленим законодавством вимогам щодо наукового рівня професорсько-викладацького складу, його чисельності, рівня науково-дослідної діяльності; відповідності освітньої діяльності з підготовки здобувачів вищої освіти державним вимогам до акредитації.
Значну частину перевірки зайняли заміри залишкових знань. Здобувачі 2 курсу магістерської програми Підприємництво, торгівля та біржова діяльність виконали роботи й показали достатній рівень знань з трьох дисциплін гуманітарної та фахової підготовки і за результатами комплексних контрольних кваліфікаційних завдань.
Спілкування зі студентами різних курсів під час огляду матеріально-технічної бази кафедр і університету, як відзначили експерти, показало, що здобувачі вищої освіти задоволені організацією освітнього процесу.
Наприкінці триденної роботи було підписано Висновки акредитаційної експертизи освітньо-професійної програми Підприємництво, торгівля та біржова діяльність зі спеціальності 076 Підприємництво, торгівля та біржова діяльність за другим (магістерським рівнем вищої освіти у вищому навчальному закладі Сумському національному аграрному університеті. В загальному висновку констатовано, що експертна комісія Міністерства освіти і науки України вважає можливим акредитувати освітньо-професійну програму Підприємництво, торгівля та біржова діяльність зі спеціальності 076 Підприємництво, торгівля та біржова діяльність за другим (магістерським) рівнем вищої освіти.Популярные краски для мастики и как их наносить
Посмотреть классные триллеры лучшие всех времен и народов

Термін навчання: підготовка фахівців за напрямом освітньо-кваліфікаційного рівня бакалавра – 4 роки, підготовка фахівців за напрямом освітньо-кваліфікаційного рівня магістра – 1,5 року.

#fc3424 #5835a1 #1975f2 #2fc86b #fsmac9 #eef8239 #241013141550